Vanliga frågor (FAQ)

Ställa in datum och/eller tid ER-2700
Senast uppdaterad för ca. en månad sedan

  1. Montera av täckkåpan.

  2. Tryck och håll inne "CANCEL". Administreringsläget aktiveras och en liten ikon, likt ett verktyg tänds i displayen.

  3. Tryck på ”MODE2” knappen (så skall aktuellt år visas) Ändra med pilarna upp eller ner (▾▴)

  4. Tryck pil höger (‣) så visas datum (dag först) ändra med upp eller ner pil ((▾▴), tryck pil höger (‣) igen för att ändra månad med pil upp och ner tangenterna (▾▴)

  5. För att ändra tiden trycker du pil höger (‣) så visar den aktuell tid (timme först) ändra med pil upp eller ner (▾▴), tryck pil höger (‣) igen för att ändra minut med upp och ner tangenterna (▾▴)

  6. Sedan trycker du ”SET” när du ställt in färdigt.

  7. Tryck "CANCEL" för att avsluta administreringsläget och montera tillbaka täckkåpan.

Vänligen vänta!

Vänligen vänta... det tar en sekund!