Vanliga frågor (FAQ)

Ställa in datum och/eller tid ER-2500
Senast uppdaterad för ca. en månad sedan

  1. Sätt i nyckelkortet, (läses av och åker upp), för att aktivera administreringsläget. En liten icon tänds.

  2. Montera av täckkåpan.

  3. Tryck på ”MODE2” knappen (så skall aktuellt år visas) Ändra med pilarna upp eller ner (▾▴)

  4. Tryck pil höger (‣) så visas datum (dag först) ändra med upp eller ner pil ((▾▴), tryck pil höger (‣) igen för att ändra månad med pil upp och ner tangenterna (▾▴)

  5. För att ändra tiden trycker du pil höger (‣) så visar den aktuell tid (timme först) ändra med pil upp eller ner (▾▴), tryck pil höger (‣) igen för att ändra minut med upp och ner tangenterna (▾▴)

  6. Sedan trycker du ”SET” när du ställt in färdigt.

  7. Montera tillbaka kåpan på enheten.
  8. Sätt i nyckelkortet igen för att avsluta administreringsläget.

Vänligen vänta!

Vänligen vänta... det tar en sekund!