Frequently Asked Questions

Hur fungerar systemet? - (PC-Programvaran)
Last Updated about a month ago

Först monterar man upp terminalen på någon lämplig plats och ansluter den till ett el-uttag (och nätverkskabel, om man skall köra med detta) och kör quickstart guiden, enligt manualen.

Där ställer man in språk, vilken typ av programvara man skall köra och hur enheten skall ansluta till nätverket. (Trådlöst Wi-Fi eller Kabel/Lan).

När detta är gjort startas enheten om och, då är man färdig att börja lägga upp det administrativa i enheten. Vi utgår ifrån PC programvaran i detta exempel.

PC programvaran laddas ner, från länk bifogad i kartongen och installeras på EN Windows baserad dator. På denna dator kommer all administration och uttag av rapporter ske. När programvaran är installerad, börjar man med att starta programvaran som Timemoto+ trial (eller registrerar programvaran, med nyckel utskickad per epost från oss.)

Sedan går man till fliken ändra och terminal och lägger till enheten genom att trycka på "Skanna". (Om enheten inte dyker upp automatiskt, får man lägga till denna manuellt.)

När enheten är ansluten börjar man lägga in avdelning, eventuella arbetsscheman och personal i programvaran. (Rfid registreras även i programvaran med numret på kortet/taggen på personalen. Fingeravtryck, registreras direkt i terminalen.)

När allt är inlagt i programvaran, behöver vi synkronisera över detta till terminalen. Då användare inte förs över automatiskt. (Stämplingar kommer dock föras över automatiskt till programvaran.)

När personer är in-checkade så syns detta direkt i fliken närvaro, om personen är in-checkad och när senaste stämpling skedde senast.

När en tid har passerat kan man även ta ut rapporter för den perioden, som visar en persons alla stämplingar. Schemalagd tid, hur länge personen varit instämplad, om personen varit sen eller gått tidigt och övertid syns i dessa rapporter.

Värt att veta: Om man kör flera enheter (själva stämpelenheterna), och vill ha dessa till kopplade till samma programvara, behöver programvaran på datorn och enheterna ligga på samma lokala nätverk. De kan alltså inte ligga på ett annat kontor och ha kontakt med programvaran över internet. Har man ett annat kontor med en enhet och vill att enheten skall finnas med i programvaran på det andra kontoret, behöver man en VPN tunnel. Har man inget annat behov av VPN tunnel eller många kontor som skall gå till samma programvara, rekomenderar vi istället cloud programvaran.


Please Wait!

Please wait... it will take a second!