Justera klockslag – BX1500

För att göra inställningar på stämpeluret krävs en nyckel för att montera av täckkåpan. Har ni tappat bort denna nyckel eller inte vet hur den ser ut, så finns bild och möjlighet att beställa den som reservdel i vår webbshop här: BX-1500 Reservnyckel

(1.) Montera av kåpan, med hjälp av nyckeln.

(2.) Vrid det lilla plasthjulet, tills inställningen för ”CLOCK SETTING” syns. (Se bild.)

BX-1500-Hjul
Tryck på bilden för att förstora

(3.1) Tryck på knappen ”+ MIN.” under ”CLOCK SETTING” för flytta fram tiden i minuter. (Se bild.)

OBS!
Om knappen hålls in flyttar den fram tiden snabbare.

BX-1500-Hjul_Clock_Add
Tryck på bilden för att förstora

(3.2) Tryck på knappen ”- MIN.” under ”CLOCK SETTING” för flytta bak tiden i minuter. (Se bild.)

OBS! Om knappen hålls in flyttar den bak tiden snabbare.

BX-1500-Hjul_Clock_Subtract
Tryck på bilden för att förstora

Notera: Att tiden ställs direkt efter justeringsknapparna (+) eller (-) trycks och behöver alltså inte bekräftas med ”Enterknappen E”.

(4.) När klockan står rätt, vrid tillbaka inställningshjulet så inga inställningar står framme (den sida av hjulet där inga texter finns).  Montera därefter tillbaka täckkåpan och lås den för att förhindra att obehöriga justeringar görs.