iTR-100

Amano iTR-100

PC-Baserat stämpelur/Personalliggare

Våra terminaler läser EM-4200 och EM-4100.

Manual
Ladda ned

Särskild information om personalliggare
Ladda ned

Instruktion för Wi-Fi adapter
Ladda ned

Instruktion för att sätta fast IP-adress
Ladda ned

För att förnya eller lägga till poäng för backuptjänsten, läs här.