iTR-100

Amano iTR-100

PC-Baserat stämpelur/Personalliggare
Vi vill använda våra befintliga RFID-brickor. Vilken typ av RFID-brickor fungerar? (iTR-100)

Våra terminaler läser EM-4200 och EM-4100.

Var laddar jag ner manualer?

Manual
Ladda ned

Särskild information om personalliggare
Ladda ned

Instruktion för Wi-Fi adapter
Ladda ned

Instruktion för att sätta fast IP-adress
Ladda ned

Aktivering eller uppdatering av licenspoäng för backuptjänsten

För att förnya eller lägga till poäng för backuptjänsten, läs här.