Amano iTR-100

PC-Baserat stämpelur/Personalliggare

Våra terminaler läser EM-4200 och EM-4100.

Manualer till iTR-100 hittar du här.

För att förnya eller lägga till poäng för backuptjänsten, läs här.