Amano iTR-100

PC-Baserat stämpelur/Personalliggare

Våra terminaler läser EM-4200 och EM-4100.

Manualer till iTR-100 hittar du här.