Ställa in BX-1500, Månadskort

För att göra inställningar på stämpeluret krävs en nyckel för att montera av täckkåpan. Har ni tappat bort denna nyckel eller inte vet hur den ser ut, så finns bild och möjlighet att beställa den som reservdel i vår webbshop här: BX-1500 Reservnyckel

(1.) Montera av kåpan, med hjälp av nyckeln.

(2.) Vrid det lilla plasthjulet, tills inställningen för ”IMPRINT” syns. (Se bild.)

BX-1500
Tryck på bilden för att förstora

(3.) Tryck på knappen under ”IMPRINT” för att ändra hur klockan skall stämpla på kortet. (4’e knappen från höger.)

(4.) Aktuell inställning visas i den lilla displayen till vänster.

Om enheten är inställd på 5 ettor (11 111) är enheten inställd på: Månadskort, avkänning kortsida aktiv, 24 timmars tryck av tiden (0’an trycks inte före t.ex 9:00), klockan trycker tid i minuter, veckodag trycks på kortet.

(5.) För att ändra inställningar, tryck + (3’e knappen från höger) eller – (2’a knappen från höger) under ”Adjust”. För att ändra inställning. Hoppa till nästa inställning med ”E” (Enter) knappen längst till höger (1’a knappen från höger.)

(Se beskrivningar av inställningarna, nedan.)

BX-1500-Ändra-Inställning
Tryck på bilden för att förstora

Beskrivning av sifferkombinationen och alterantiv:
OBS! Alterantiv som ej nämns nedan, används ej för den aktuella korttypen.

Första siffran i displayen:
1 = Månadskort

Andra siffran i displayen:
1 = ”Avkänning” av kortsida.

Tredje siffran i displayen:
(Första siffran från vänster, i nedre raden.)
1 = 24 timmars tid stämplas på kortet, utan 0 framför t.ex 9:00.
2 = 12 timmars tid (AM/PM) stämplas på kortet.
3 = 24 timmars tid, med 0 framför t.ex 09:00

Fjärde siffran i displayen:
1 = Tid stämplas i minuter på kortet. T.ex Klockan halv 5, skrivs då (16:30) på kortet.
2 = Tid stämplas i hundradelar (1/100) på kortet. T.ex Klockan halv 5, skrivs då 16:50. (50/100 av en timme)

Femte siffran i displayen:
1=Veckodag skrivs på kortet
8=Ingen indikering skrivs på kortet. (Enbart tid skrivs på kortet.)

(6.) När inställningen är är klar. (Enter är tryckt på 5’e siffran i displayen), vrids inställningshjulet tillbaka så att ingen text syns. (Skärmen slocknar).

Sedan monteras kåpan tillbaka i överkant först och sedan i nederkant. Lås kåpan och ta bort nyckeln för förvaring.

Återmontering av kåpan kan vara lite klurigt, men när den hamnar rätt kommer klockan att snurra ett varv, för att sedan justera sig till rätt tid.