Jag ska byta dator, hur flyttar jag TA-programmet? (TA version 4.x.x)

Ta backup på gamla datorn

Ta en backup på din databas på din gamla dator.

Det gör du på fliken ”Inställningar” (se 1 i bilden nedan) och ”Allmänt”. (se 2 i bilden nedan).

Tryck på ”Backup till disk” (se 3 i bilden nedan). Döp filen till exempelvis dagens datum och tryck på spara. För sedan över denna fil till nya datorn. (Skicka ett mail, via USB-minne eller spara den på en nätverksplats som den andra datorn kommer åt.)

Tryck på bilden för att förstora

Installera och återställ backup (nya datorn)

Installera programmet på din nya dator.

Starta programvaran och ange er licens.

Läs in backup-filen. Det gör du på samma plats som du tog backupen. (Fliken ”Inställningar” och ”Allmänt”, se bilden ovan).

Tryck på ”Återställ disk” (se 4 på bilden ovan) och välj filen du fört över från gamla datorn.

Korrigera datornamnet i programmet (nya datorn)

Sedan behöver du gå till fliken ”Terminal” (se 1 i bilden nedan) och dubbelklicka på er enhet i listan (se 2 i bilden nedan) och trycka på knappen ”Den här datorn” (se 3 i bilden nedan), för att byta namn på datorn som enheten skall kommunicera med.

Avsluta med OK. (se 4 i bilden nedan)

Tryck på bilden för att förstora

Ni bör sedan avinstallera programmet på er gamla dator, efter att ni kontrollerat att programmet och kommunikationen med enheten i nya programmet fungerar.

Har ni behov att flytta enheten till en annan plats behöver ni eventuellt ändra enhetens nätverksinställningar. Se manualen eller skicka en fråga och beskriv ett ärende till [email protected]