TA800 Serien, batterityp för enhetsminne.

När enheten blir gammal, kan det bli aktuellt att behöva byta batteri i enheten.

Detta upptäcker man om enheten tappar minnet för klockan och klockan blir nollstäld vid strömavbrott eller om nätströmmen pluggas ur.

I värsta fall kan minnet för inställningar och lagrade stämplingar även tömmas om enheten lämnas med ett tomt batteri och nätströmmen urkopplad en längre tid.

Detta bör ej göras av kunden själv om man känner sig osäker och får ej heller göras om enhetens garanti fortfarande skall gälla om garanti fortfarande finns.

TA-800 Seriens batteri är av typen CR-1220 (3V)