Vad betyder ”Signerad av systemet” i rapporten?

Om någon glömmer stämpla ut blir man automatiskt utstämplad när schemat tar slut, och det står ”Signerad av systemet” i rapporten.

Detta sker även om rapporten som tas ut innefattar aktuell dag där enbart en instämpling finns. Detta för att dagen skall kunna beräknas och visas i rapporten.

Notis: Automatisk utstämpling förutsätter att man har ett fast arbetsschema eller planerat arbete den aktuella dagen.

Automatisk utstämpling sker enbart i programvaran. Enheten fortsätter vänta på utstämpling. Glömmer personen stämpla ut, bör denna därför nästa gång ändra stämplingstyp till in, vid frågan ”Checka ut?”. Missar personal att stämpla ut innan de går hem kan de därför gå miste om övertid, eftersom rapporten har avslutat dagen vid schemalagd tid.