Våra RFID brickor fungerar inte. Vad är fel?

Prova att hålla upp brickan mot terminalen och se om du får ett bip-ljud. Om du inte får det är det fel på brickan. Kontakta oss så skickar vi en ny bricka.

Om terminalen känner av brickan men inte kan koppla det till en användare ligger fel RFID-nummer registrerat i terminalen. Börja med att säkerställa att terminalen och programvaran är synkroniserade. Följ instruktionerna i vår manual för detta.

Om synkronisering är gjord och det ändå inte fungerar, gör så här:

Gå in i programmet och tryck på ”Användare”.

(Finns inte en knapp för ”Användare”, kan det vara så att ni uppgraderat programvaran från TA till TM. I Detta fall går ni på menyn ”Ändra” och undermenyn ”Användare”, följ sedan nedanstående steg.)

Dubbelklicka på den användare du vill redigera.

Klicka på fliken ”Identifikation”.

Kontrollera att det nummer som står i fältet för RFID är samma nummer som på den bricka som inte fungerar. Om det är samma nummer så prova att skriva siffran 1 framför numret.

(Vi har under 2018 haft enstaka problem med leverans av brickor där det graverade numret på brickan saknar den inledande siffran ”1”).

Kom ihåg att synkronisera efter eventuell justering.

Om det ändå inte fungerar så rekommenderar vi att brickan registreras i terminalen.