Firmware uppdatering av TM-600 och TM-800 serien

Bör jag uppdatera enhetens firmware?

Det absolut vanligaste svaret på detta är nej.

Om er enhet i dagsläget fungerar som den ska, finns vanligtvis ingen anledning att uppdatera firmware.

Att uppdatera firmware är inte samma sak som att uppdatera PC-programvaran. För att läsa om att uppdatera PC-programvaran, se här: Uppdatera PC-programvaran

Till skillnad från att uppdatera till exempel PC-programvaran, så är uppdatering av firmware på terminalen inget beslut som skall tas snabbt. Att uppdatera terminalens firmware är oftast inte heller helt riskfritt och bör därför undvikas.

Se ”Viktig information om risker vid firmware uppdateringar” nedan.

OBS! Om er enhet tidigare har fungerat som den ska, men plötsligt slutar fungera så beror det med högsta sannolikhet inte heller på att firmware behöver uppdateras. Detta kan istället försämra eller göra enheten helt obrukbar. Kontakta istället vår support via e-post om om råd.

I de absolut flesta fallen ger vår support er instruktioner för firmware uppdatering om det blir aktuellt.

Hur ser jag om en ny firmware uppdatering finns och hur skiljer jag firmware uppdatering från programvaruuppdatering?

Att ta beslut om att utföra en firmware uppdatering tas allt för ofta för enkelt, då många tror att det är helt riskfritt. Att uppdatera firmware är i verkligheten inte helt riskfritt och kan oftast inte göras ogjort.

  • Att chansa och uppdateras fel version av firmware, kan göra att enheten blir obrukbar.

  • Om en firmware uppdatering avbryts, genom att ni kopplar ur strömmen, kopplar ur USB-minnet eller på annat vis avbryter firmware uppdateringen, kan enheten bli obrukbar.

  • Om ett strömavbrott sker samtidigt som ni uppdaterar firmware, kan enheten bli obrukbar.

OBS! Misslyckade firmware uppdateringar som gjorts på fel sätt kan dessutom räknas som handhavandefel, varpå garanti kan bli svår att åberopa.

För att förstå vad en firmware/fast programvara är, behöver vi först förtydliga följande:

 

Ert tidsystem består av en eller flera fysiska stämplingsenheter och av en datorprogramvara som antingen är installerad direkt på er dator, eller som nås via en webbläsare.

 

Datorprogramvaran används i stort sett till alla de normala administrativa åtgärderna, som t.ex kontrollera er personals närvaro, rätta tider, lägga till och ta bort användare och så vidare.

 

I varje fysisk stämplingsenhet, finns det egentligen även där två programvaror. En firmware och ett operativsystem.

 

Firmware: Enkelt förklarat är detta en lågnivå programvara som ni inte normalt sett inte ser i enhetens display, men är den programvara i enheten som gör det möjligt för alla komponenter i enheten att starta upp, kontroller att komponenterna fungerar och se till att enhetens operativsystem startas. Detta kan i princip likställas med BIOS eller UEFI-BIOS i nyare datorer.

 

Operativsystemet: Enkelt förklarat är detta den programvara som står för att sköta enhetens funktion som en stämpelklocka. Det är denna programvara som ni normalt sett ser när enheten har startats upp och det är denna programvara som registrerar och lagrar era stämplingar och era inställningar ni gör i enheten.

 

Dessa två beståndsdelar är något som i princip all elektronik består av i olika former och olika komplexitet. Enklaste och kortaste förklaringen är att Firmware är ungefär motsvarigheten till (BIOS eller UEFI-BIOS) - den del som syns i på er dator innan ert operativsystem börjar laddas och startas.

En firmware uppdatering, när det kommer till våra digitala stämpelklockor/personalliggare, är en uppdatering antingen av stämpelklockans faktiska fasta programvara (firmware) eller dess operativsystem.

 

Detta görs bland annat för att:

 

  • Förbättra funktioner i enheten.
  • Åtgärda funktioner som inte fungerar som tillverkaren avsett.
  • Aktivera eller inaktivera befintliga eller nya funktioner, som tillkommit eller som inte används i enheten.

OBS! Om er enhet tidigare har fungerat som den ska, men plötsligt slutar fungera så beror det med högsta sannolikhet inte på att firmware behöver uppdateras. Detta kan istället försämra eller göra enheten helt obrukbar. Kontakta istället vår support via e-post om om råd.

I de absolut flesta fallen ger vår support er instruktioner för firmware uppdatering om det blir aktuellt.