Lägga till ytterligare enhet(er) i cloud

Om detta är första enheten ni lägger till i cloud och ni inte kört ”Quick start guiden” på er enhet, läs då istället manualen för cloud, kapitel 2, respektive kapitel 5.5.

Om enheten ni vill lägga till i cloud, tidigare används tillsammans med PC-programvaran, måste enheten tömmas, fabriksåterställas och ställas in för cloud.

Enheter fungerar inte att köras i 2 programvaror samtidigt. Ni kommer alltså inte kunna ha er enhet i både PC-programvaran och cloud samtidigt.

Om ni har en till ny enhet, eller en redan tömd och återställd enhet, se stegen nedan.

Krävs för guiden:

  • Konto med behörigheten ”Ledare” i cloud.
  • Serienummer på enheten som skall läggas till.
  • Den plats (ort) enheten ska sitta monterad på, måste finnas inlagd under ”Inställningar” och ”Platser”.
Tryck på bilden för att förstora den

(1.) Logga in på ert cloudkonto.

Tryck sedan på menyn ”Inställningar” och därefter på undermenyn ”Enheter”.

Tryck på bilden för att förstora den

(2.) Tryck på plustecknet till höger om rubriken ”Enheter”.

Fyll i uppgifer för enheten som skall läggas till

Följande fält krävs:

Enhetsnamn – Välj ett beskrivande namn så ni vet vilken enhet det är om ni senare har flera enheter. Tänk på att ni kanske har, eller skaffar flera enheter som skall sitta på samma plats (ort).

Serienummer – Krävs för att hitta och lägga till en enhet. Serienummret finner ni på steckkodsetiketten som sitter på enhetens baksida, samt enhetens orginalkartong. Har ni kört PC-programvaran tidigare, står enhetens serienummer även där.

Ni kan även se enhetens serienummer i enhetens meny.
(PÅ TM-600 och TM-800 serien, hittar ni detta i enhetens meny under ”Systeminfo”/”Information om enheten”).

Tidszon – Fyll i den tidzon enheten kommer vara monterad, (UTC+01:00) för Sverige.

Språk – Det språk enheten kommer vara inställd på. *
*Vissa äldre TA-8000 enheter, med gammal firmware, har inte svenskt språk och går därför över till enhetsstandard som är Engelska.

Plats – Den plats som enheten kommer sitta på. (Vilken ort).

Följande fält kan ändras (frivilligt)

Default clocking sequence – Vilken ordning stämplingar normalt sett sker. **
**Enbart kompatibelt med TM-600 och TM-800 enheter. TA-8000 har ej denna funktion.

Dessa inställningar ställer in, vilket som skall vara den vanligast förekommande ordningen personal stämplar. Personal kan givetvis manuellt ändra vilken stämpling de vill göra.

På TM enheter, görs detta genom att identifiera sig på enheten, trycka på pil upp eller ner och välja i listan vilken stämpling de vill göra, följt av att bekräfta valet med ”OK” knappen.

Valbara alterantiv:

Inga – Betyder att stämplingar sker, i den ordning personal väljer att stämpla.
In/Out – Personal stämplar enbart in och ut. Även raster kan stämplas på detta sätt.

In/Break/Return/Out – Personal stämplar in, tar en rast, åter från rast, personal stämplar ut. (Detta läge fungerar bäst om personal enbart skall stämpla 1 rast för dagen.)

Följande fält kan ändras, men bör vanligtvis lämnas som standard (på Svenska cloudkonton)

Datumformat – Vilket datumformat enheten skall arbeta med. (Standard, YY-MM-DD)

1:a dagen på veckan – Vilken veckodag skall räknas som första på veckan (Standard, Måndag)

Förmiddags-/ Eftermiddagstid – Om enheten skall jobba med och visa tid i 12-timmarsformat (Standard, Ej i-kryssad)

Skiftets start – Detta fält har ett smått missvisande namn, men betyder vid vilken tid dygnsskifte skall ske. (Standard, 00:00)

Model reference – Detta fält fylls i automatiskt när programvaran har fått kontakt med enheten första gången och kan ej ändras.