Markera person som sjuk i planeringen

För att markera en person som sjuk, går du till ”Inställningar” och sedan till ”Planering”.

Filtrera i vänsterkanten för tidsperiod och användare det gäller.

Dubbelklicka sedan i rutnätet på dagen där den planerade/schemalagda arbetsdagen finns, då personen var/är sjuk och lägg till planering.

OBS! Dubbelklicka alltså på själva dagen utanför schemat (vit yta), inte på den schemalagda tiden för då ändrar ni den schemalagda tiden. Det står ”Double click to create a new planning” när ni pekar utanför schemalagd tid.

Tryck på ”Frånvaro” och välj typ ”Sjukdom” om personen var/är sjuk det datumet. Kryssa i ”Hela dagar” för att markera hela schemalagda dagens tid som frånvaro sjukdom.

Har personen varit frånvarande för sjukdom en del av en schemalagd dag, kan man fylla i mellan vilka tider personen varit frånvarande, genom att inte kryssa i ”Hela dagar”.

Tryck sedan spara.

Tryck på bilden för att förstora

Har personen varit sjuk flera dagar och rutan ”Hela dagar” är i-kryssad, väljer ni datumen ”Från” och ”Till” för att återspegla detta.

Är rutan ”Hela dagar” inte i-kryssad och personen flera dagar som skall markeras som sjuk och lika många timmar är schemalagda dessa dagar, kan man upprepa ”planeringen” flera dagar.

I detta exempel, har personen varit sjuk hela veckan och alla dagar är schemalagda lika många timmar. Vi väljer därför ”Recurrence” ”Weekly”. Kryssar i vilka dagar det skall upprepas och fram till vilket datum det skall upprepas. (Enligt bilden.)

Tryck på bilden för att förstora

Resultatet ser ni nedan.

Tryck på bilden för att förstora

Resultatet i tidrapporten ser ni nedan.

Personen visar schemalagd tid 8 timmar Måndag till Fredag och frånvaron är 8 timmar per dag som ”Sjukdom”. Detta kommer visas som ”Paid leave” i ”Rapporter”/”Klassificering”, då vi ställt in sjukdom som ”Betald”. Detta gör att personen inte får avdrag i sin inarbetade tid.

Tryck på bilden för att förstora