Viktig information om terminalens WiFi-anslutning

WiFi kan användas för att beskriva många olika saker, men i all korthet menas trådlös anslutning till nätverk.

För många personer betyder WiFi anslutning till internet. Detta stämmer dock inte alltid.

Trådlösa nätverk finns idag i en uppsjö av olika utföranden, vilket medför att vissa konfigurationer av trådlösa nätverk fungerar olika bra, med olika typer av utrustning.

Frekvenser för trådlösa nätverk (2,4GHz och 5GHz)

Med åren har trådlösa nätverk (WiFi) utvecklats och fått nya standarder i ett antal omgångar.

I vissa fall har dessa förändringar varit bakåt-kompatibla med tidigare standarder (dock med begränsad anslutningshastighet), men i vissa fall har annan utrustning krävts helt och hållet för att nyttja nätverket.

Ett exempel på en förändring som blir allt vanligare idag är skifte från frekvensen 2,4GHz till 5GHz.

Frekvensen 2,4GHz är den frekvens som i många år varit standard frekvensen för trådlösa datornätverk och är än idag den som är absolut vanligast.

Frekvensen 5GHz är en nyare frekvensstandard som oftast levererar bättre hastigheter, till kostnad av något kortare räckvidd.

Stämpelklockorna ur TA-8000(1), TM-600 och TM-800 serien är endast utrustade för trådlösa nätverk som arbetar på 2,4Ghz frekvensen.

(1) Gäller endast de modeller ur TA-8000 serien som är utrustade med trådlöst nätverk.

Detta beror på dels att det tidigare varit den mest vanligaste förekommande standarden, men även att räckvidden är av större nytta, då inga större mängder data behöver skickas mellan terminal och programvara.

Vad kan detta orsaka för problem?

I många fall förser internetleverantören användaren med en router, som i de flesta fall har stöd för både 2,4GHz och 5GHz.

I vissa fall är dock dessa två nätverk ”bryggade” med varandra för att ansluten utrustning som har stöd för båda frekvenserna ”sömlöst” skall kunna skifta mellan den frekvens som har bäst teckning, kontra hastighet utan att användaren manuellt skall behöva skifta mellan nätverken.

Detta kan dock orsaka problem med Wifi-anslutningen till er stämpelklocka, eftersom stämpelklockan endast kan ansluta till 2,4GHz frekvensen.

I många av dessa fall kan meddelandet ”Utanför nätverkets räckvidd” visas i stämpelklockans inställningar för trådlöst nätverk, även om stämpelklockan fysiskt är nära till routern.

I många fall kan det vara till fördel att separera på nätverken med de olika frekvenserna, så att man manuellt kan välja rätt frekvens.

Detta kan oftast relativt enkelt ändras i routerns/accesspunktens inställningar, även om varje tillvägagångssättet skiljer sig mellan olika router- och accesspunktsmodeller.

Ett vanligt upplägg på trådlösa nätverk, där frekvenserna separerats är att 2,4GHz nätverket behåller det ursprunliga namnet, medan 5GHz nätverket, behåller namnet, men med ett suffix.

Till exempel:
Heter nätverket ursprungligen ”FRÖBERGS”, behåller 2,4GHz nätverket detta namn och 5GHz nätverket får namnet ”FRÖBERGS-5GHZ” eller ”FRÖBERGS-5G”.

I många fall kan man även välja att frekvenserna ska ha samma lösenord.

De flesta enheter med stöd för båda frekvenserna kommer visa båda nätverken som egna nätverk och därför ge er möjlighet att själv välja.

OBS! Eftersom det finns väldigt mycket olika router/accesspunktsmodeller, kan inte vi hjälpa er med att separera ert trådlösa nätverk. Har ni dock en IT-ansvarig eller IT-avdelning bör denna kunna hjälpa er med detta. Alternativt kan er internetoperatör, eller tillverkaren av er router kunna bistå med instruktioner hur ni går tillväga.