Det står stämpla checka-ut?, när vi skall stämpla in. Vad kan vara fel?

Om det står ut i terminalen när ni skall stämpla in, beror det oftast på en av följande saker:

Personen glömde logga ut när personen gick hem.

Om man glömmer att stämpla ut och har ett arbetsschema med start och sluttid är detta inget större problem. För då kommer rapporten i mjukvaran att avslutas enligt schemat. Jobbar man övertid är det därför viktigt att stämpla ut innan man går hem, annars får man ingen övertid, då schemat avslutats automatiskt. Stämplar man ut efter schemat så ersätts tiden i schemat med den riktiga stämpeln och övertid räknas.

Korrigerar man tid i programvaran och t.ex lägger in en ut stämpel på den dagen i programvaran, eller om programvaran avslutar dagen, så kommer terminalen fortfarande avvakta en ut-stämpling. Den påverkas alltså inte av programvaran.

Missar man stämpla ut, kommer det alltså stå ”Stämpla ut” på morgonen och då får man trycka på en av pilarna (vilken spelar ingen roll), bredvid ok knappen och välja ”In” istället.

(Ovanligt, men står det ”stämpla in” någon gång när man tänkt stämpla ut, gäller samma sak, en av pilarna och välj ”Ut” istället.)

Personen har råkat dubbelstämpla.

Om personen stämplar, framförallt med RFID, så blir det lätt dubbelstämplingar och då kan det bli så att man tänkt stämpla ut, men får en ut+in stämpel direkt efter varandra. Detta kan ignoreras i programvaran och även i terminalen. Dock om man ignorerar i terminalen så är tidsspannet minst 1 minut, vilket betyder att om man stämplar fel, behöver man vänta en hel minut innan man kan ändra detta. Därför brukar jag enbart sätta ignorera i programvaran.

(Fil, Preferenser, sedan ”Ignorera dubbelklockning”, välj minst 5 s eller längre.)

Sker dubbelklockning, kommer personen behöva välja rätt stämpeltyp (in/ut), med hjälp av pilarna i programvaran.

Något som gäller för båda scenarion är att man behöver gå in i programvaran och gå på ”Ändra” och ”Tid” och kontrollera att inga rödmarkeringar finns. Finns rödmarkeringar betyder det att stämplingsföljden inte stämmer. (T.ex In ena dagen, ut på morgonen nästa dag, eller In och ut inom/avrundat till samma minut.)