Det står ”Welcome See Quick Installation Guide” i terminalens fönster. Hur får jag bort det?

Ni har missat att köra ”Quick installation guide” enligt vår manual. Kanske har ni manuellt gått in i menyn i terminalen och ställt in nätverket eller enbart pluggat in en nätverkskabel och anslutit terminalen i programvaran.

Enheten kommer inte fungera korrekt med programvaran förrän ”Quick start guiden” som terminalen hänvisar till, är körd.

Om ni anslutit enheten med nätverkskabel, följer ni stegen i manualen, för ”Anslutning med LAN-kabel”.

Om ni anslutit enheten via wifi inne i enhetens meny, är det lättare att återställa terminalen och sedan följa stegen i manualen, för ”Anslutning med WiFi”.

Återställning av enheten, tar inte bort några användare, eller stämplingar som lagrats i enheten.Men alla inställningar som gjorts i enhetens meny, återställs däremot till enhetens fabriksvärden.

Se hur ni utför återställning här nedan.

Först trycker ni ”MENU” knappen.

Har ni skapat en användare med behörigheten ”Supervisor” och synkroniserat användaren till terminalen, kommer det stå ”Identifiera” i displayen.

Har ni ingen användare med behörigheten ”Supervisor”, så kommer ni direkt in i terminalens huvudmeny.

För att identifiera, trycker ni det ID nummer som er supervisor har. (ID nummer till användare, ser ni i PC-programvaran på ”Ändra” ”Användare”.)

Har ni sedan tidigare en RFID bricka, ett RFID kort eller ett fingeravtryck registrerat på er ”Supervisor”, kan ni givetvis använda detta istället för att slå in ID numret.

När ni skrivit ID nummer, trycker ni på ”OK” knappen.

Ange det lösenord som hör till användaren och avsluta med ”OK” knappen.

I huvudmenyn, bläddrar ni ned till ”Systeminställningar” och trycker sedan ”OK”.

Bläddra ned till ”Återställ” (långt ned i listan) och tryck sedan på ”OK”.

En fråga för bekräftelse dyker upp. Bläddra upp så att ”OK” blir grönmarkerad och tryck därefter på ”OK”.

När enheten har startas om visas ”Welcome, See quick installation guide”.

”Quick installation guide”, måste köras.

Guiden körs lättast med en enhet som kan ansluta till trådlöst nätverk. Har ni ingen dator med trådlöst nätverkskort, kan ni använda en surfplatta eller en mobiltelefon.

Leta upp ett trådlöst nätverk med namnet ”TimeMoto-XXXXXX” (där X är ett unikt nummer för er enhet.)
Inget lösenord behöver anges.

OBS! Nätverket ”TimeMoto-XXXXXX” är enbart ett tillfälligt nätverk som skapas av enheten under denna process, för att ställa in enheten. Nätverket försvinner när enheten har konfigurerats.

När  er enhet är ansluten till nätverket, öppnar ni webbläsaren på den anslutna enheten och går till adressen 192.168.8.1

Följ sedan stegen för att ställa in terminalen.

Är ni osäkra på hur ni kör Quick start guiden, följer ni komma igång manualen, steg för steg.
Komma igång manualen hittar ni här: Fröbergs sida för TM serien