Justera klockan i terminalen, i terminalens meny (TM-600)

Ibland kan behovet att justera terminalens tid direkt i enhetens huvudmeny uppstå. Exempel på sådana fall är:

(1.) Klockan är ej ansluten till nätverk, utan körs via USB.
(2.) Klockan är inställd att växla sommar och vintertid själv (tid går då inte att synka rätt från PC-programvaran).
(3.) Synkronisering av tid från programvara, misslyckas av annat skäl.

Om enheten körs utan inställningen att växla sommar och vintertid själv tillsammans med PC-programvaran, rekommenderar vi att ni för över tiden till klockan via PC-programvaran istället. Se följande guide: Justera klockan i terminalen från PC-programvaran.

Om enheten körs tillsammans med cloud, skall tiden normalt sett skötas automatiskt via cloudservern.

För att justera tiden i terminals meny, följ nedanstående steg.

För att manuellt justera tiden i terminalen, trycker ni ”MENU” knappen.

Har ni skapat en användare med behörigheten ”Supervisor” och synkroniserat användaren till terminalen, kommer det stå ”Identifiera” i displayen.

Har ni ingen användare med behörigheten ”Supervisor”, så kommer ni direkt in i terminalens huvudmeny.

För att identifiera, trycker ni det ID nummer som er supervisor har. (ID nummer till användare, ser ni i PC-programvaran på ”Ändra” ”Användare”.)

Har ni sedan tidigare en RFID bricka, ett RFID kort eller ett fingeravtryck registrerat på er ”Supervisor”, kan ni givetvis använda detta istället för att slå in ID numret.

När ni skrivit ID nummer, trycker ni på ”OK” knappen.

Ange det lösenord som hör till användaren och avsluta med ”OK” knappen.

Bläddra ned till ”Systeminställningar”, med hjälp av pil ned (vänstra pilen) och tryck sedan på ”OK”.

Bläddra ned till ”Datum tidpunkt” och tryck sedan på ”OK”.

Bläddra ned till ”Ställ in tiden” och tryck ”OK”.

Tips! Här ser ni om automatiskt skifte mellan sommar och vintertid är inställt eller inte. Är rutan ”Sommartid”, inte förkryssad, betyder det att funktionen är av.

Använd siffertangenterna för att justera tiden och hoppa vidare mellan rutorna med pil ned (vänster pil).

OBS! Pil upp (höger pil), kan användas för att öka värdet i en ruta stegvis, men eftersom pil ned inte kan användas för att justera värdet utan växlar vilken ruta som fylls i, rekommenderar vi som sagt att fylla i önskad tid med hjälp av siffertangenterna.

När önskat klockslag är inställt, trycker ni på pil ned (vänster pil), tills ”Bekräfta (OK)” blir grön markerad och trycker sedan ”OK”. Ni kommer då tillbaka till föregående meny.

Kontrollera att tiden som visas är rätt och backa sedan ut ur menyn genom att upprepat trycka på knappen ”ESC” (längst ned till vänster på knappsatsen), tills klockskärmen visas.