Justera tiden för val av stämplingstyp

Standardinställningen i terminalerna, ger väldigt liten marginal att ändra stämplingstyp, innan klockan stämplar det som visas i skärmen (Checka-in?/Checka-ut?).

Vi rekommenderar därför att alla kunder ändrar denna inställning.

I många scenarion är det viktigt att kunna välja stämplingstypen. T.ex om man missat att stämpla dagen innan med fast arbetsschema som stämplar ut personen (enheten väntar då på ut stämpling, när man skall stämpla in) eller om man skall kunna stämpla på projekt.

Läs nedan för att se hur du ändrar denna inställning.

För att ändra tiden för statusval, tryck ”MENU” knappen.

Har ni skapat en användare med behörigheten ”Supervisor” och synkroniserat användaren till terminalen, kommer det stå ”Identifiera” i displayen.

(Synkronisering av användare i cloud, sker per automatik)

Har ni ingen användare med behörigheten ”Supervisor”, så kommer ni direkt in i terminalens huvudmeny.

För att identifiera, trycker ni det ID nummer som er supervisor har. ID nummer till användare, ser ni i PC-programvaran på ”Ändra” ”Användare” och i cloud-programvaran ser ni detta på ”Inställningar”, ”Användare”.

Har ni sedan tidigare en RFID bricka, ett RFID kort eller ett fingeravtryck registrerat på er ”Supervisor”, kan ni givetvis använda detta istället för att slå in ID numret.

När ni skrivit ID nummer, trycker ni på ”OK” knappen.

Ange det lösenord som hör till användaren och avsluta med ”OK” knappen.

I huvudmenyn bläddrar ni ner till ”Systeminställningar” och trycker ”OK”.

Bläddra ner till ”Närvaro” och tryck OK”.

Bläddra ner till ”Statusval (s)” och tryck ”OK”.

Bläddra ner till 9 och tryck ”OK”. (Detta är högsta möjliga inställningen.)

Nu är det färdigt.

Tryck ”ESC” knappen upprepat tills ni når klockskärmen igen för att avsluta.
(Detta för att menyn inte skall stå öppen tillgänglig för vem som helst.)

Nu kommer personal som stämplar ha mycket bättre med tid på sig att ändra ”In” till ”Ut” eller tvärtom, om terminalen visar fel när de stämplar.