Hur registrerar man en bricka eller ett kort i terminalen istället för på datorn? (TM-600)

För att registrera RFID bricka eller kort i terminalen, trycker ni ”MENU” knappen.

Har ni skapat en användare med behörigheten ”Supervisor” och synkroniserat användaren till terminalen, kommer det stå ”Identifiera” i displayen.

Har ni ingen användare med behörigheten ”Supervisor”, så kommer ni direkt in i terminalens huvudmeny.

För att identifiera, trycker ni det ID nummer som er supervisor har. (ID nummer till användare, ser ni i PC-programvaran på ”Ändra” ”Användare”.)

Har ni sedan tidigare en RFID bricka, ett RFID kort eller ett fingeravtryck registrerat på er ”Supervisor”, kan ni givetvis använda detta istället för att slå in ID numret.

När ni skrivit ID nummer, trycker ni på ”OK” knappen.

Ange det lösenord som hör till användaren och avsluta med ”OK” knappen.

I huvudmenyn, trycker ni ”OK” på ”Användarhantering”, som är det första alternativet i listan.

Välj den användare ni vill registrera RFID på, genom att bläddra med pilarna, eller trycka det ID nummer som står framför användaren i listan och tryck sedan på ”OK” knappen.

Välj ”Redigera” och tryck ”OK”.

Bläddra ner till ”Bricka nummer” och tryck ”OK”.

Lägg emot den bricka eller det kort som den valda användaren skall använda för att stämpla.

Enheten känner därefter av RFID numret och registrerar detta.

Skulle enheten inte läsa av kortet i detta skede, är brickan/kortet defekt. Maila supporten, så byter vi ut detta om brickan/kortet är ny-inköpa och täcks av garanti.

När brickan eller kortet är registrerat, kommer ni tillbaka till redigeringsmenyn. Tryck där ”ESC”, knappen två gånger, för att komma tillbaka till användarlistan för att registrera brickor/kort på fler användare.

Är ni färdiga, trycker ni ”ESC” tills ni kommer tillbaka till klockan på enheten.

Nu när ni registrerat färdigt är det viktigt att synkronisera detta med datorn. Synkronisera i riktningen ”TM>PC”.

Läs om hur du gör synkronisering här: Hur utför man synkronisering av användare?

Du kan även läsa om hur du utför synkronisering i manualen.

(Synkronisering gäller ej cloudprogramvaran.)