Ställa in månadskort (ER-1600)

För att ställa in månadskort gör ni följande:

(1.) Montera av täckkåpan på enheten genom att försiktigt dra övre delen framåt och sedan lyfta uppåt.

(2.) Tryck och håll in ”Cancel” knappen tills enheten piper och ett verktyg syns i displayen.

OBS! Verktyget (inställningsläget) kommer släckas om ändringar inte sker inom en viss tid, läs därför gärna och bestäm innan, hur du skall ställa in enheten.

(3.) Tryck välj ”MODE1” genom att trycka på ”IN1” knappen.

(4.) Code 1 visas (01 nere i vänstra hörnet).

Följande alterantiv finns:
1 = Månadskort – 12 timmar (AM/PM)
2 = Månadskort – 24 timmar
Vanligaste valet är 2, månadskort 24 timmar

Bläddra med piltangenterna och tryck ”SET” när du valt.

(5.) Code 2 visas (02 nere i vänstra hörnet).
Här ställer du in slutpunkten för månadskortet. Standard är 31, står den på 31, trycker du ”SET”, annars bläddrar du med pilarna till 31 och trycker på ”SET”.

(6.) Code 3 visas (03 nere i vänstra hörnet).
Här ställer man in hur man vill att tid skall skrivas på kortet.

Följande alterantiv finns:
1 = Timmar och vanliga minuter i alla fält, ingen summering
2 = Timmar och hundradelar av timmar i alla fält, ingen summering
3 = Timmar, vanliga minuter och summering i timmar och vanliga minuter
4 = Timmar, hundradelar och summering i timmar och hundradelar
5 = Timmar vanliga minuter och summering i timmar och hundradelar.

Alterantiv 3 och 4 är de vanligaste alterantiven.

Välj önskad med pilarna och tryck ”SET”.

(7.) Code 4 visas (04 nere i vänstra hörnet).
Här låter vi enheten stå på 1 och trycker ”SET”.

(8.) Code 5 visas (05 nere i vänstra hörnet).
Här kan man ställa in hur skärmens ljus skall vara.

Följande alternativ finns:
1 = Alltid tänd
2 = Alltid släkt (Rekomenderas EJ)
3 = Tänd vid användning

Om ni inte vet vad ni skall välja, väljer du 1 och trycker ”SET”.

(9.) Code 6 visas (06 nere i vänstra hörnet).
Här kan man skydda enhetens inställningar med lösenord.
Rekommenderas att den lämnas blank och trycker på ”SET”

(10.) Avsluta med att montera tillbaka täckkåpan på enheten. Börja med att lyfta i nedre delen av kåpan i sina nedre hål i enheten och vik sedan in övre delen.

er-1600-attach

Prova gärna stämpla ett kort för att kontrollera att önskat resultat har uppnåtts.