Månadskort – Bruten löneperiod – Börja stämplingar från annat datum varje månad (ER-2700)

För bruten löneperiod (börja stämpla nya kort från annat datum än den 1’a varje månad), behöver man använda speciella månadskort för bruten löneperiod, kort modell: 1073 artnr: 903946.

Skillnaden mellan vanliga månadskort är att dessa ej har datummarkeringar på korten.

(Exemplet nedan, visar när man vill börja stämpla nya kort från den 16’e varje månad.)

Först behöver man ändra ”Pay closing date” till 15.

Detta gör man genom att:

(1.) Montera av täckkåpan på enheten genom att försiktigt dra övre delen framåt och sedan lyfta uppåt.

 

(2.) Tryck och håll in ”Cancel” tills verktyget tänds (”administreringsläget” startas).

(3.) Tryck ”MODE 1”.

(4.) Tryck pil höger 2 gånger. 03 visas i displayen (03 står för Code 03).

(5.) Bläddra med pil upp eller ner tills datumet står på 15.

(6.) Tryck ”SET”

(7.) Tryck ”Cancel” för att avsluta ”administreringsläget”.

OBS!! Dessa steg antar att klockan sedan tidigare var inställd på månadskort.

(8.) Avsluta med att montera tillbaka täckkåpan på enheten. Börja med att lyfta i nedre delen av kåpan i sina nedre hål i enheten och vik sedan in övre delen.

er-2700-attach