Ställa in datum och/eller tid (ER-2700)

(1.) Montera av täckkåpan på enheten genom att försiktigt dra övre delen framåt och sedan lyfta uppåt.

(2.) Tryck och håll in ”Cancel” tills verktyget tänds (Administreringsläget startas).

(3.) Tryck på ”MODE2” knappen (så skall aktuellt år visas) Ändra med pilarna upp eller ner (▾▴)

(4.) Tryck pil höger (‣) så visas datum (dag först) ändra med upp eller ner pil ((▾▴), tryck pil höger (‣) igen för att ändra månad med pil upp och ner tangenterna (▾▴)

(5.) För att ändra tiden trycker du pil höger (‣) så visar den aktuell tid (timme först) ändra med pil upp eller ner (▾▴), tryck pil höger (‣) igen för att ändra minut med upp och ner tangenterna (▾▴)

(7.) Sedan trycker ni ”SET” när ni ställt in färdigt.
Tryck ”CANCEL” för att avsluta administreringsläget

(8.) Avsluta med att montera tillbaka täckkåpan på enheten. Börja med att lyfta i nedre delen av kåpan i sina nedre hål i enheten och vik sedan in övre delen.

er-2700-attach