Ställa in ER-2700, 2-Veckorskort

För att ställa in 2-veckokort gör ni följande:

(1.) Montera av täckkåpan på enheten genom att försiktigt dra övre delen framåt och sedan lyfta uppåt.

(2.) Tryck och håll in ”Cancel” tills verktyget tänds (”administreringsläget” startas).

(3) Tryck ”MODE 1”
I vänstra hörnet visas 01 (detta betyder Code 01).
På ER-2700 skall det visas Inställning 1 (4-stämplingar, med summering för dag och månad)
På ER-2700 Lite skall det visas Inställning 3 (6-stämplingar, utan summering).

(4.) Tryck pil höger, i vänstra hörnet visas 02 (Code 02).
Här skall inställningen stå på 6 för 24-timmars dygn (5 för 12-timmars AM/PM).

(5.) Tryck pil höger, i vänstra hörnet visas 03 (Code 03).
Här visas slutdatum för 2-veckorskortet. Ställ in i displayen så datumet om 13 dagar visas. Detta blir periodens slut. (Blir alltså idag+13dagar=14dagar).

Exempel: om dagens datum är 13-11 (13 Nov), så skall 26-11 (19 Nov) visas i displayen.

(6.) Tryck pil höger, i vänstra hörnet visas 04 (Code 04).
Här ställer ni in hur ni vill att tid skall presenteras i stämplingarna
Inställning 1 = I minuter i alla fält
Inställning 2 = I hundradelar i alla fält
Inställning 3 = Minuter för stämpling, men hundradelar för summeringar

(7.) Tryck pil höger, i vänstra hörnet visas 05 (Code 05).
Här skall inställning 1 vanligtvis alltid stå.
Ställer man på inställning 2, behöver ett schema finnas inprogrammerat.

(8.) Tryck pil höger för att avsluta (visas en kod i skärmen trycker ni ”SET” knappen och avslutar med ”Cancel” knappen. Visas ingen kod, så behövde enheten inte ändra någon grundinställning och du avslutar med ”Cancel” knappen.

(9.) Avsluta med att montera tillbaka täckkåpan på enheten. Börja med att lyfta i nedre delen av kåpan i sina nedre hål i enheten och vik sedan in övre delen.

er-2700-attach