BX-1500 stämplar på fel datum

Om klockan stämplar korten bra i kortets ruta, men på fel datum så har troligtvis någon inställning på enheten ändrats.

(1.) Kontrollera att inställningen ”IMPRINT” är inställd på rätt kort.

Månadskort    2-Veckorskort    Veckokort

(Månadskort är vanligtvis inställningen 11 111)

(2.) Kontrollera att datum är rätt inställt.

Vrid inställningshjulet till ”Clock. Tryck på första knappen (längst till vänster).

BX-1500-Hjul_2
Tryck på bilden för att förstora

Översta som visas i displayen är år, nedre vänstra är månad och nedre högra är dag. Ändra med plus och minus (andra knappen från höger är minus och tredje knappen från höger är plus). Tryck ”Enter” för att gå vidare eller avsluta.

Översta raden som visas i displayen är år, nedre vänstra är månad och nedre högra är dag. (På exempelbilden står det alltså 2019-08-28)

Tryck på knappen + (3’e knappen från höger), eller knappen – (2’a knappen från höger), för att ändra. Tryck sedan knappen E för att gå till nästa värde eller avsluta.