Del 1 – Viktigt att tänka på

Om systemet skall användas som personalliggare är det ytterst viktigt att ni läser igenom alla steg i denna guide.

 • Överföringar av stämplingar från terminalen till programvaran måste ske via nätverket (Wi-Fi eller LAN-kabel). Överföring med USB-minne fungerar ej för personalliggare.
 • Du måste ha minst en användare med behörigheten ”Supervisor” i systemet. Detta är för att förhindra att vem som helst har tillgång till personaluppgifter och samt för att förhindra att obehöriga gör ändringar i programvaran.

  När en supervisor läggs till, kommer programvaran kräva en inloggning för att göra ändringar i programvaran. Supervisorn loggar in med sitt ID-nummer eller användarnamn, följt av sitt lösenord.

  Om supervisorn glömt sitt användarnamn/id-nummer och/eller lösenord kan inloggning tillfälligt ske med programmets licenskod. Inloggningsuppgifterna kan då kontrolleras eller ändras. Därefter skall programvaran stängas och en vanlig inloggning skall ske med supervisorns personliga inloggning.

  Inga andra ändringar än inloggningsuppgifter får göras när man är inloggad med licenskod.
 • Programvaran måste vara inställd på svenska som språk.
 • Personal som slutar skall inte tas bort ur programvaran, utan enbart inaktiveras.
 • Personal måste komma ihåg att göra sina in- och utstämplingar! Om en person missar att stämpla ut (eller in), måste korrigering ske i programvaran av en användare med behörigheten supervisor. Rättning av stämplingar måste ske inom en skälig tid från dess att stämplingen gjorts. Vi rekommenderar att ni går in och rättar tider varje veckoslut.
 • Programvaran bör hållas uppdaterad enligt vår rekommendation av version. När tillverkaren meddelar om uppdateringar i programvaran, bör ni kontrollera med oss, vilken version vi rekommenderar. Vi meddelar vilken version av programvaran vi rekommenderar på startsidan för supportportalen på adressen: www.tidsupport.se

  Vi rekommenderar även att ni följer eventuella utskick/meddelanden från oss om uppdateringar och ändringar av programvaran.

OBS! Generellt fungerar systemet för de branscher där personalliggare får föras i skatteverkets bok.
Systemet är ej anpassat för att användas som personalliggare i byggbranschen (där tillåts ej heller personalliggare i bokform).

Läs mer om vad som gäller om personalligare på skatteverkets hemsida.