Del 2 – Särskilt upplägg av personalliggare

Om systemet skall användas som personalliggare är det en del information som krävs att den läggs in, till skillnad från om systemet körs enbart som ett tidsystem för t.ex. lön.

Följ guiden nedan för att lägga in denna information:

Steg 1

Lägg in företagets information genom att gå till ”Ändra” i huvudmenyn och välj ”Företag/Avdelning”. Tryck sedan på ”Lägg till” uppe till höger.

Ändra-Företag
Tryck på bilden för att förstora

Ange ert organisationsnummer utan bindestreck i rutan ”Nr.” och fyll sedan i företagsnamnet i rutan ”Namn”. Tryck sedan ”OK”.

Tryck på bilden för att förstora

Steg 2

Nu behöver personalen kontrolleras och kompletteras med korrekta uppgifter. Gå därför till menyn ”Ändra” och välj ”Användare”.

Dubbelklicka på en befintlig användare i listan för att ändra en redan inlagd användare, eller lägg till en ny användare med knappen ”Lägg till (+)” uppe till höger.

Notis: Om det är en ny användare och du behöver hjälp att lägga in denna, läser du i manualen till systemet. Följ dock direktiven i denna guide, för vad du behöver fylla i särskilt för personalliggare.

Fälten för redigering av användare låses upp nertill i programmets fönster.

I första fliken ”Systemdata”, knyter ni personen till rätt företag under ”Företag/Avdelning”.

Tryck på bilden för att förstora

Byt sedan flik till fliken ”Personalinfo”.

Se till att både förnamn och efternamn är korrekt ifyllt. Personnumret för personen skriver ni in efter efternamnet likt bilden nedan. Här behåller ni bindestrecket för de fyra sista siffrorna.

Vi rekommenderar att ni skriver in personnumret med ett mellanslag (inte snedstreck), efter efternamnet, se bilden nedan.

Tryck på bilden för att förstora