Del 3 – Backup av programvarans databas

Tidsystemets primära lagring är på den dator där programvaran är installerad. Därför är det viktigt att backup tas på programvarans databasfil.

Om databasen går förlorad, så kommer skatteverket sannolikt inte se detta som ett giltigt undantag från kravet på personalliggare.

Läs mer om backuplösningar till PC-programvaran på följande sida:
Ställa in backup av PC-programvarans databas

När en backuplösning ordnats, fortsätter ni till del 4 i denna guide.